Belgische fotografen 1840-2005

Bj wijze van inleiding, en om maar met de deur in huis te vallen : Belgische fotografen 1840-2005 is in mijn ogen een heel frisse en vooral verfrissende tentoonstelling, die op een sympathiek onbevangen manier de toeschouwer confronteert met Belgische beelden (gemiddeld twee à drie voor elk van de 150 geselecteerden). Het geheel oogt zowel zeer homogeen (bijna alle foto’s zijn gepresenteerd als plaatjes aan de muur, overigens zonder verdere toelichting, die wel in het bijhorende boek wordt gegeven) als gewild chaotisch (voornamelijk dan door de volgehouden keuze voor een alfabetische accrochage). Sommige foto’s zijn overbekend, maar er valt vooral veel te ontdekken op deze tentoonstelling die niet de ambitie heeft de geschiedenis van de Belgische fotografie te  schrijven , laat staan te herschrijven, maar die de kijker wel een representatieve en vooral intrigerende staalkaart van het nationale fotografische patrimonium wil aanbieden.

Jan Baetens.

Foto Museum Magazine, Provincie Antwerpen, 2005, pp.58-69.

<<< >>>