Lucia Radochonska (PL. 1948)
Uit de reeks « A travers Carole », z.d.

Ondanks de verantwoordelijkheid als echtgenote en als moeder is Lucia Radochonska een kind gebleven op zoek naar de zachtheid van haar eerste levensjaren in haar geboorteland Polen.

Vóór zijzelf een dochtertje kreeg (momenteel haar lievelingsmodel) heeft Lucia lange tijd Turkse immigrantenkinderen uit haar buurt gefotografeerd. Zij nam hen mee naar de weiden van het Land van Herve omer wat zij noemt « het magische moment te plukken ». Op die manier heeft zij hun gezichten, gelaatsuitdrukkingen en gedrag vereeuwigd in een dekorum dat regelrecht van een stoffige zolder komt.

De paradox van de fotografie. Een kritische geschiedenis. Johan M. Swinnen, Hadewijch/Cantecleer, 1992, p.273.

<<<